Jesteśmy już szkołą kandydacką w Programie Międzynarodowej Matury (IB DP)

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż złożona przez nas 1. kwietnia 2017 roku aplikacja o status kandydacki w Programie Międzynarodowej Matury została rozpatrzona przez International Baccalaureate Organization pozytywnie! To oznacza, że od 1 września 2017 szkoła ma status kandydata w IB Diploma Programme i rozpoczyna przygotowania do autoryzacji.
Proces ten potrwa przynajmniej 2 lata. Nasi nauczyciele rozpoczną międzynarodowe szkolenia i pracę nad stworzeniem programów zgodnie z wytycznymi IBO. Po wizycie weryfikacyjnej i raporcie końcowym IB zapadnie decyzja odnośnie autoryzacji.
Dwuletni Program International Baccalaureate będzie obejmował drugą i trzecią klasę liceum. Program będzie realizowany w języku angielskim (poza zajęciami z języka polskiego). W systemie IB uczeń wybiera trzy przedmioty, które będzie realizował a następnie zdawał na poziomie rozszerzonym (Higher Level – HL) i trzy przedmioty na poziomie podstawowym (Standard Level – SL). Stałymi komponentami programu są też: kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), CAS (Creativity, Action, Service) i esej badawczy na ok. 4000 słów (Extended Essay).
Obowiązkowymi przedmiotami na Maturze Międzynarodowej jest język ojczysty, język angielski i matematyka. Matura Międzynarodowa zdawana jest w języku angielskim. Wyjątek stanowi oczywiście język polski oraz drugi język obcy (np. j. francuski i j. niemiecki). Dyplom Międzynarodowej Matury jest honorowany na całym świecie. Jest on też przepustką na najbardziej prestiżowe uczelnie na całym świecie.
Po upewnieniu się przez organizację, że szkoła pracuje już tak, jak zalecają eskperci IB, otrzymamy status IB World School, na naszej stronie pojawi się logo, a nazwa naszej szkoły będzie wymieniona pośród tysięcy innych takich instytucji z całego świata.
W naszej szkole planowane są spotkania dla rodziców osób zainteresowanych nauką w Programie IB DP. Informacje dotyczące tych spotkań zostaną podane na naszej stronie internetowej.