IB DP

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przeduniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieku16-19 lat i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka kończy się sesją egzaminacyjną, przygotowującą uczniów do podjęcia studiów na uczelniach na całym świecie.

Celem tego dwuletniego kursu jest wykształcenie świadomych, krytycznie i samodzielnie myślących młodych ludzi, którzy są otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, a także nauczeni samodzielności.

Program matury międzynarodowej kładzie duży nacisk na całościowy i zrównoważony rozwój jednostki poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy, ale również umiejętności praktycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia.

System matury międzynarodowej jest znany i ceniony na całym świecie. Realizuje go ponad 2000 szkół w ponad 140 krajach (w tym 40 szkół w Polsce).

Uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy w małych 6 – 12 – osobowych grupach. Językiem wykładowym jest język angielski.

Absolwenci programu mogą ubiegać się o przyjęcie na wyższe uczenie w Polsce i na całym świecie.

Ważnym elementem filozofii programu jest także zwrócenie uwagi na aspekt działalności na rzecz społeczności lokalnej.

 

Nauka w programie IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (wszystkie przedmioty wykładane są w tym języku), ale także dobrej organizacji, systematyczności, samodyscypliny oraz determinacji do osiągania wytyczonych sobie celów.