Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

 Po raz kolejny uczniowie rozszerzający wiedzę o społeczeństwie wzięli udział w warsztatach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. To przedsięwzięcie jest projektem realizowanym przez Klub Jagielloński od 2009 r. Akademia polega na prowadzeniu cyklu (w sumie 3 dni) całodniowych innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu i samorządowemu oraz zakłada zrealizowanie z uczniami projektu społecznego w myśl nowoczesnego patriotyzmu.
Akademia wyrasta z pasji do politologii, nauk społecznych oraz działalności obywatelskiej. Patronuje jej przekonanie, że najlepiej uczyć „Wiedzy o społeczeństwie” poznając rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym. Dlatego każde zajęcia opierają się na specjalnie przygotowanym scenariuszu, który pozwala nie tylko poznać teorię, ale przede wszystkim zrozumieć praktykę. Symulacja obrad parlamentarnych? Projektowanie miejskiego budżetu? Bułka z masłem!
Specjalne podziękowanie składamy Pawłowi Żujewskiemu, koordynatorowi ANP w województwie warmińsko-mazurskim.
Marcin Cielecki

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki