NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ- CYKL MIĘDZY TEKSTAMI KULTURY, KL. 1

Klasy Ia, Ib i Ie dołączyły w październiku do edukacji filmowej. Dlaczego warto brać udział w tych spotkaniach? „Cykl MIĘDZY TEKSTAMI KULTURY to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program ułożony według kolejności epok historyczno-literackich uwzględnia wymagania nowej podstawy programowej języka polskiego, jest przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, religii, etyki i języków obcych. Zestawy filmowe przygotowują do nowej formuły egzaminu pisemnego i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których uczniowie mogą się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i konstruowaniu pracy pisemnej. Cykl dla klasy 1. obejmuje czas od starożytności do oświecenia, akcentując współczesną perspektywę oglądu i rozumienia odległych czasów, ludzkich wyborów, pasji i namiętności oraz podejmowanych w tych epokach problemów. Uczniowie biorący udział w zajęciach w ramach cyklu zdobędą i utrwalą kompetencje opisane w nowej podstawie programowej, takie jak: rozwój wrażliwości emocjonalnej i artystycznej, wynikającej z kontaktu z dziełem sztuki, rozwój intelektualny w zakresie formułowania własnych sądów oraz uczestniczenia w dyskusji o dziele, uformowanie postawy nakierowanej na wartości etyczne i społeczne, zaktywizowanie do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi.” Tyle z opisu spotkań na www.awangarda.olsztyn.pl
Każda projekcja filmu jest poprzedzona prelekcją wprowadzającą do lepszego zrozumienia dzieła, prelegentami są różne osoby związane ze światem kultury, sztuki i nauki.Nie możemy się doczekać pierwszego seansu!!!

Elżbieta Szczepkowska

 

 

 

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki