Klub Młodego Odkrywcy - Naładowani ATP

17 stycznia 2018 r. członkowie Klubu Młodego Odkrywcy, działającego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Uczniowie wykonali miedzy innymi diagnostykę hematologiczną i cytogenetyczną zwierząt gospodarskich oraz wykonali rozmazy z krwi. Szczegóły na https://www.facebook.com/WBZUWM/.

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki