Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne wydawane będą we wtorek 30.06 od godziny 11.00.

Przy odbiorze świadectwa przez rodzica lub opiekuna honorujemy tylko upoważnienia potwierdzone notarialnie.