Planowane oddziały 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 utworzone zostaną następujące oddziały
Symbol oddziału Planowane przedmioty
nauczane w zakresie
rozszerzonym
Język obcy *:
1) pierwszy
2) drugi
Punktowany
przedmiot
wskazany
przez szkolną
komisję
rekrutacyjną
1A historia, język polski,
język obcy
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
3) łaciński
historia
1B historia, język polski,
wos
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
3) łaciński
historia
1C biologia, chemia,
język obcy
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
3) łacina medyczna
biologia
1D biologia, chemia,
matematyka
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
włoski
3) łacina medyczna
chemia
1E matematyka,
fizyka,
informatyka/j. obcy
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
fizyka
1F matematyka,  geografia,
j. obcy
1) angielski lub niemiecki kontynuacja
2) angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
geografia
* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum