Oferta szkoły

 

 

Witamy gimnazjalistów i rodziców na stronie poświęconej naborowi do naszej szkoły na rok szkolny 2013/2014. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na temat I LO.

 

 

 

 

 

I LO jest najstarszą szkołą na Warmii i Mazurach, mieści się w zabytkowym budynku z 1887roku. Jest „szkołą rodzinną” – kształci się tu często już trzecie pokolenie uczniów. Posiada dobrze wyposażone, nowoczesne zaplecze dydaktyczne, własną stację meteorologiczną, pracownię informatyczną oraz wyremontowane sale sportowe z zapleczem sanitarnym. Przez 30 lat była organizatorem zjazdów szkół imienia Adama Mickiewicza z całego kraju. Prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w terenie („zielona szkoła”), wycieczki integracyjne dla uczniów klas I, pokazy i zajęcia doświadczalne w laboratoriach wyższych uczelni.Uczniowie od 7 lat biorą udział w międzynarodowym projekcie astronomicznym „Faulkles – Telescope”. W tradycję szkoły wpisały się uroczystości takie jak: "Ostatnia Lekcja", wieczory poezji, koncerty i imprezy charytatywne. Uczniowie wydają własną gazetę "Merkuriusz ", która poświęcona jest w całości aktualnym wydarzeniom w szkole. Prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami w Niemczech. Posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych według zainteresowań uczniów. Prowadzone są następujące sekcje sportowe: piłka nożna dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców oraz koszykówka dziewcząt i chłopców. Poza sekcjami uczniowie szkoły mają możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach unihokeja, zawodach lekkoatletycznych, tenisa stołowego oraz w regatach żeglarskich. Nasza szkoła bierze aktywny udział we wszelkiego rodzaju zawodach międzyszkolnych. Wyznajemy starożytną maksymę "IN CORPORE SANO MENS SANA" - "W zdrowym ciele zdrowy duch". Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną przez szkolnego pedagoga, korzystają z pomocy doradcy zawodowego, mają zapewnioną opiekę medyczną.

Dojazd

W związku z położeniem w centrum miasta korzystne połączenia komunikacyjne do szkoły zarówno z dworca PKP, PKS jak i olsztyńskich osiedli.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań zależne są od wyboru uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 działają: koło filozoficzne, chemiczne, miłośników języka włoskiego i kultury śródziemnomorskiej, sportowe (siatkówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt, unihokej dziewcząt i chłopców). Odbywają się zajęcia translatorskie z j. łacińskiego. Działa szkolny chór i zespół muzyczny "Muzyczna Scena Jedynki". Bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny. Ponadto działają: PCK, Klub Europejski Euro Jedynki. Szkolne Koło Caritas.

Nasz kanał na YT:
 

 

 

Kontakty zagraniczne

Szkoła od siedemnastu lat prowadzi wymianę z Amos Comenius Gumnasium w Bonn - Niemcy. 

Osiągnięcia

Wysoki poziom kształcenia. Analiza wyników egzaminów maturalnych z 2011-2012 r. wykazała bardzo wysoki poziom efektywności nauczania – z języka polskiego najwyższy w województwie. Młodzież odnosi sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. W ostatnich 9 latach w olimpiadach języka polskiego, języka łacińskiego, języka niemieckiego, historycznej, filozoficznej, astronomicznej, finansowej, artystycznej w etapie centralnym 22 uczniów zdobyło tytuł Laureata, 34 tytuł Finalisty, 6 uczniów brało udział w etapie międzynarodowym. Biorąc udział w konkursach regionalnych 11 uczniów zdobyło indeks (Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Kolegium Języków Obcych w Elblągu). Na szczeblu okręgowym lub wojewódzkim brało udział 300 uczniów uzyskując wysokie lokaty. 8 uczniów zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów, 3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczniowie klas humanistycznych wprowadzani są w tajniki języka łacińskiego, osiągając sukcesy w skali kraju i zapewniając sobie indeksy na renomowanych uczelniach. Byli uczestnikami Międzynarodowego Konkursu "Certamen Ciceronianum" w Arpino (Włochy).
Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi w lekkiej atletyce, piłce siatkowej dziewcząt, koszykówce dziewcząt i piłki nożnej chłopców.
Uczniowie od 8 lat biorą udział w międzynarodowym projekcie astronomicznym „Faulkles – Telescope”. W roku szkolnym 2007/2008 brali udział w projekcie KILLER ASTEROID PROJEKT organizowanym przez Instytut Badań Astronomicznych i NASA poświęcony Obserwacji Obiektów Bliskich Ziemi, otrzymując od NASA podziękowania za udział w projekcie. Osiągnięciem na skalę światową jest odkrycie w lutym 2009 r. trzech nowych asteroid: KO9BA3L, KO9BA3K, KO9C45B.
Uczniowie I LO zwyciężyli w konkursie na najlepszą zakładkę internetową "Z@kładka 2011".
W listopadzie 2012r. szkoła otrzymała wyróżnienie I stopnia w kategorii "organizacje edukacyjne" XII edycji konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. 

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi w lekkiej atletyce, piłce siatkowej dziewcząt, koszykówce dziewcząt i piłki nożnej chłopców - możemy pochwalić się tytułami mistrzowskimi.