Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

10 listopada 2010 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcona dziewięćdziesiątej drugiej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczna akademia została zorganizowana przy współudziale Pana Zbigniewa Majchrzaka z Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela. Organizatorzy zaprosili gości honorowych kombatantów: mjr. Antoniego Bajeńskiego, kpt. Wacława Tomczyka, por. Stanisławę Tarejlis, por. Stanisława Witka, por. Eugeniusza Pacewicza, por. Wacława Adamowicza oraz por. Stanisława Anculewicza.


Podczas pierwszej części uroczystości uczniowie przedstawili okoliczności historyczne odzyskania niepodległości przez Polskę a chór i artyści z I Liceum odśpiewali pieśni patriotyczne oraz recytowali wiersz „Młodzież w powstaniu warszawskim”, napisany przez żołnierza AK Wacława Adamowicza pseudonim "Wicek".


Drugą część akademii stanowił wykład na temat nowoczesnego patriotyzmu, który wygłosił Poseł na Sejm RP prof. Tadeusz Iwiński. Głos zabierali także szanowni goście kombatanci. Na zakończenie Pan Zbigniew Majchrzak przeprowadził debatę z udziałem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych i Gimnazjum nr 3, podczas której młodzież dyskutowała na temat współczesnego oblicza patriotyzmu.

{gallery}11list2010{/gallery}

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki