Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

www.bu.uwm.edu.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie

www.wmbp.olsztyn.pl

Cyfrowa Biblioteka Polona

www.polona.pl

Wolne lektury

www.wolnelektury.pl

Internetowa biblioteka, w której zbiorach znajduje się ponad 5000 utworów, w tym wiele lektur szkolnych .

Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować

Narodowe Archiwum Cyfrowe

www.nac.gov.pl

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

www.ossolineum.pl

Międzynarodowe biblioteki cyfrowe

World Digital Library

www.wdl.org/en/

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

Europeana

www.europeana.eu

Europejska Biblioteka Cyfrowa ma na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Umożliwia dostęp do ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych krajów Europy

IntraText Digital library

www.intratext.com/1/

Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

Project Gutenberg

http://www.gutenberg.org

Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.