Wywiadówki

Zapraszamy na końcoworoczne zebranie rodziców, które odbędzie się 25.05.2017 r. o godzinie 17.30