Wywiadówki

Zapraszamy na wywiadówki w czwartki o godzinie 17.00:

  1. 7 września 2017 r. - informacyjno-organizacyjna
  2. 16 listopada 2017 r. - konsultacje
  3. 18 stycznia 2018 r. - klasyfikacja śródroczna
  4. 22 marca 2018 r. konsultacje dla rodziców klas I i II, propozycje ocen końcowych dla klas III
  5. 24 maja 2018 r. - propozycje ocen końcoworocznych w kl. I i II