W tegorocznej olimpiadzie w Warszawie nasza szkołę reprezentowały: Maja Sosnowska (2a, opiekun W. Zielińska), Maja Dołżańska ( 3a, opiekun W. Zielińska) i Julia Gulbicka ( 3b, opiekun B. Rychlik). Julia zdobyła tytuł Laureatki i indeks na studia dziennikarskie.
Serdecznie gratulujemy!