Pierwszde zebranie z rodzicami - wrzesień 2019 r.

Poniedziałek 9 września 2019 r. – informacyjno – organizacyjne

Aula szkoły:

godz. 16.30 - Rodzice uczniów klasy I ;

godz. 17.30 – Rodzice uczniów klas II i III.

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w Auli odbędą się spotkania w klasach
z wychowawcami w salach wg harmonogramu, który wywieszony będzie w dniu spotkania, na drzwiach przy wejściu do szkoły.