I LO jest miejscem znanym z wielu niezwykłych spotkań. Tym razem, dzięki współpracy naszej placówki z zawsze nam przyjazną Warmińsko - Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie, gościł w murach Jedynki 22 listopada 2019r. profesor Włodzimierz Bolecki, który jest między innymi najwybitniejszym znawcą twórczości i biografii Gustawa Herlinga -Grudzińskiego. Właśnie rok 2019, " w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza", w setną rocznicę jego urodzin, został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.


W spotkaniu z prof. Włodzimierzem Boleckim uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich młodzież olsztyńskich szkół średnich z nauczycielami. Pan Profesor opowiadał o sylwetce twórczej Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, o jego biografii, przytaczając wątki powszechnie nieznane. Prelekcji towarzyszyła prezentacja zdjęć pisarza z różnych okresów jego życia. Pojawił się też wątek podobieństw biografii autora "Innego świata" i Patrona naszej szkoły, Adama Mickiewicza. Mimo powagi sytuacji, znalazło się też miejsce na anegdoty o pisarzu, przybliżające jego bardzo ciepłą osobowość.Warto dodać, że całość spotkania otworzyła bardzo udana prezentacja fragmentów "Innego świata" naszych uczennic.