W zeszłym tygodniu klasa 1F pre-IB była w Starej Kotłowni na wystawie malarstwa Edyty Hul. Jak mówi sama malarka,"punktem wyjścia w mojej twórczości zazwyczaj są doznania wizualne i emocjonalne związane ze światem przyrody.Cytaty ze świata roślin i zwierząt staram się przekładać w na pół abstrakcyjne obrazy. Łączę wspomnienia i wyobrażenia w celu ustalenia satysfakcjonującego mnie obiektu.Czasami, dzięki zmieniającym się fascynacjom odnoszę się do treści dorobku kulturowego z bliskiego i najdalszego otoczenia.Moje obrazy stanowią konotację do tradycyjnego malarstwa krajobrazowego.Są pewną jego metaforą,kompromisem między abstrakcją,wyobrażeniem własnym, a odwzorowaniem rzeczywistości.W zasadzie jest to mieszanka form wieloznacznych,niedosłownych,dających szerokie pole do interpretacji.Przekładam dosłowny mimetyzm na rzecz subiektywnej,pozaczasowej wizji ruchu ,obszernego kadru rzeczywistości,próby zapisu procesu patrzenia."

Mieliśmy też możliwość zwiedzić piękny i odnowiony budynek Centrum Ekspozycyjnego Stara Kotłownia.