Dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie,Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie oraz Instytutu Północnego w Olsztynie , dwie drużyny debatantów reprezentujące naszą szkołę w turnieju regionalnym, wzięły udział w szkoleniu związanym z turniejem.Dziękujemy prelegentom-dr hab.Karolowi Sacewiczowi, P. Sebastianowi Nowakowskiemu oraz P.Dawidowi Zagziłowi za przybliżenie trzech z sześciu tez,z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w turnieju:

1. Józef Piłsudski był głównym autorem zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 r.(P.Sebastian Nowakowski)

2.W 1939 r. Polska była przygotowana do obrony swoich granic (dr hab. Karol Sacewicz)

3. "Kłamstwo katyńskie" to jeden z fundamentów istnienia PRL (P. Dawid Zagził)

Opiekunowie SKE EuroJedynki:Elżbieta i Robert Szczepkowscy