75 lat

4 czerwca 1945r. to dzień, w którym rozpoczął się pierwszy rok szkolny w powojennej historii szkoły.


4 czerwca 2020r. to dzień jubileuszu 75-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w powojennej historii miasta i regionu. Szkoła zmieniała nazwy i oblicze, a uczęszczający do niej ludzie, uczniowie, nauczyciele i rodzice, czynili ten historyczny budynek z 1887 roku miejscem na miarę czasu, w którym żyli. Atmosfera szkoły i doświadczenia tutaj zdobyte, pozostają w umysłach i sercach około 9 tysięcy absolwentów. Wspomnienia przywołują chwile młodości wielu pokoleń i ciągle pomagają wracać w szkolne mury. Nawiązane przed laty przyjaźnie oraz sentyment do Jedynki rokrocznie sprowadzają w jej mury grupy absolwentów, uczniów z minionych lat. Jedynka to najstarsza szkoła średnia ze wspaniałą tradycją, w której pielęgnuje się wartości. Panująca tu, twórcza atmosfera sprzyja rozwojowi uczniów i samej szkoły.

Nie mogę dzisiaj zaprosić Państwa do naszej pięknej auli, ale mogę podzielić się z Państwem radością z okazji Jubileuszu 75-lecia Szkoły. Absolwentom, Uczniom, Nauczycielom oraz wszystkim Przyjaciołom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przesyłam serdeczne pozdrowienia.
Jolanta Skrzypczyńska