Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Z radością witamy naszych uczniów w progach I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Olsztynie w nowym roku szkolnym 2020/21.   Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać specjalnych zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrażam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Szczegółowe procedury znajdują się na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym, poniżej podaję ogólne postanowienia. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Z radością witamy naszych uczniów w progach I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Olsztynie w nowym roku szkolnym 2020/21.   Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać specjalnych zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrażam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Szczegółowe procedury znajdują się na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym, poniżej podaję ogólne postanowienia. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie

stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

Komunikat

Jolanta Skrzypczyńska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego