Link do filmu przygotowanego przez Miasto Olsztyn (Telewizja Kopernik), w którym zachęcamy do przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.