2021 liceum zloto1 miejsce wśród liceów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn ❤ 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim ❤
133 miejsce w Polsce ❤ 94 "szkoła olimpijska" i 137 "szkoła maturalna" w kraju!!!
Gratulacje dla całej społeczności szkolnej 😍
 
 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021 - metodologia

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Informacja ze strony: 2021.licea.perspektywy.pl