2021srebroBezTlaWysoka Kapituła X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, przyznała I Liceum Ogólnokształcącemy w Olsztynie status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r. Gratulujemy wszystkim nauczycielom i uczniom naszej szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku.