Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca w godzianch 11:00-15:00.