Już na początku kwietnia troje naszych nauczycieli uczących w oddziałach IB DP wieźmie udział w intesywnym szkoleniu "Norweski przepis na nauki doświadczalne" realizowanym przez LiceumOgólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie w ramach Programu Edukacja.

Norweski Przepis

Celem projektu jest:
- rozwój kompetencji nauczycieli przedmiotów doświadczalnych w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów wzgodzie z założeniami programu IB
- pokazanie wartości wynikającej z budowania partnerstw dla wymiany doświadczeń ze szkołami IB w Polsce i zagranicą
- dzielenie się know – how na temat budowania relacji mentor – uczeń i zrozumienia mechanizmu oddawania uczniomwiększej kontroli nad procesem uczenia się
- rozszerzanie filozofii właściwej dla IB w pracy z uczniami w swoich placówkach.

Więcej informacji na stronie:
http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/