Kolejnymi uczestnikami naszego projektu Erasmus+ są nauczyciele języka angielskiego - p. Dorota Frącek i p. Andrzej Dzik. W dniach 18 - 29 lipca odbywaja szkolenia w Irlandii. Pani Dorota realizuje kurs pt. "21st Century Teaching - Competence-based Education, Soft-skills and Creativity" (organizatorem jest szkoła Europass Teacher Academy), a pan Andrzej - "English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English" (organizator - English Matters). Oba szkolenia mają na celu poznanie nowych metod nauczania, a także lepsze poznanie kultury angielskiego obszaru językowego.