10 grudnia 2016r. rozstrzygnięty został konkurs na etiudę filmową inspirowaną postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza, który zorganizowała Warmińsko- Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Nagrodę główną zdobyła ekipa reprezentująca nasze liceum : Mateusz Nosarzewski (1b) i jego koledzy z innych olsztyńskich szkół: Michał Maciejewski, Paweł Traczewski i Adam Zygan.

Chłopcy zajęli także 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016r., zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP.
Serdecznie gratulujemy!