Jak otworzyć walizkę pełną wspomnień?

Z Ziem Zabranych na Ziemie Odzyskane, z jednych Kresów na inne Kresy, ze Wschodu na Zachód, z krańców w krańce przeciwległe, z paradoksu w paradoks – tak wyglądały dzieje wielu naszych rodzin po II wojnie światowej. Powojenne deportacje i migracje to fascynująca, bolesna i nie zawsze znana karta historii. Wielokulturowa Warmia i Mazury wiele razy były świadkami tragicznych zmian. Klasa 1a spotkała się z redaktorami tomu „Bagaż doświadczeń i wspomnień. Relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku” Emilią Janowską i Piotrem Bojarskim. Historycy Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie przygotowali dla uczniów warsztaty historyczne, w czasie których omówili zasady zbierania niematerialnych źródeł dziedzictwa, do których zaliczają się wywiady ze świadkami historii. Oral history, historia mówiona, od kilku lat przeżywa wielkie zainteresowanie. Spowodowane jest to zarówno świadomością nieuchronnego odchodzenia świadków historii, jak również coraz lepszego postępu technologicznego. Dziś po prostu łatwiej jest rejestrować spotkania ze świadkami historii. Uczniowie mieli niecodzienną szansę zapoznania się z etapami pracy historyka: usłyszeli fragmenty nagrań, które mogli skonfrontować z zapisem zamieszczonym w książce „Bagaż doświadczeń”. Emilia Janowska i Piotr Bojarski przedstawili etapy swojej pracy redakcyjnej, a także dyskutowali gdzie przebiega granica ingerencji redakcyjnej. Warsztatom towarzyszyła zachęta do podjęcia podobnych badań w swoich własnych rodzinach. Większość z nas posiada swoją własną, rodzinną walizkę pełną wspomnień…


Marcin Cielecki

 

 

 

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki