Chcesz uczyć się w języku angielskim?Planujesz studia za granicą?

Zacznij naukę w tworzącym się oddziale Matury Międzynarodowej w I LO im.Adama Mickiewicza w Olsztynie.Matura Międzynarodowa(International Baccalaureate Diploma Programme) to dwuletni program kształcenia,realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum,poprzedzony roczną klasą przygotowawczą( 1 pre-IB).

To znany i ceniony system,którego głównym celem jest wykształcenie świadomych,tolerancyjnych i samodzielnych ludzi,otwartych na otaczający świat.

Od polskiego systemu kształcenia odróżnia go angielski język wykładowy oraz fakt,że zajęcia odbywają się w małych 6-12 osobowych grupach.

Program Matury Międzynarodowej jest oparty na sześciu grupach przedmiotowych,z których uczeń wybiera po jednym przedmiocie.

Klasa 1 pre-IB

To oddział przygotowujący do podjęcia nauki w systemie Matury Międzynarodowej.

Zajęcia w klasie 1 pre-IB to:

-polska podstawa programowa

-zapoznanie z filozofią i wymogami programu IB DP

-rozszerzony program nauczania języka angielskiego( 7h tygodniowo)

-rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się oraz przygotowywanie prac pisemnych

-zajęcia wprowadzjące do TOK i CAS

-wprowadzenie anglojęzycznej terminologii i nauczanie przedmiotów po angielsku

-wparcie koordynatora programu IB DP, koordynatora CAS i doradcy zawodowego

Rekrutacja do klasy 1 pre-IB

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 7-18 maja 2018

Test kompetencji językowych: 23 maja 2018 godz.12.00

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA: http://lo1.olsztyn.pl/ib/

ZAPRASZAMY!!!

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki