Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Klas Pierwszych

Poniedziałek, 15 października, był w naszej szkole wyjątkowo uroczysty: świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wszyscy uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę, a przedstawiciele klas ślubowali na sztandar szkoły. Następnie uczniowie zaśpiewali "Pieśń filaretów" i delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszych nauczycieli naszej szkoły oraz pod pomnikiem patrona.
W tym dniu wspominaliśmy również postanie Komisji Edukacji Narodowej, której święto obchodzimy 14 października. Pani Dyrektor Jolanta Skrzypczyńska wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Wysłuchaliśmy przemówień Pani Dyrektor, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Iwony Romaszko i zastępczyni przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zuzi Kińskiej.
Na uroczystości gościliśmy także przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wręczyli nauczycielom dyplomy za realizację programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa". Następnie Pani Prezes Olsztyńskiego Towarzystwa "Amazonek" wręczyła nagrody za udział w konkursie na najlepsze hasła promujące profilaktykę raka piersi.
Uroczystość zakończyła się występem MS1.

 

 

 

Follow Us

 

WM Nagroda Jakości

Olsztyn - Portal Miejski

BIP

Muzyczna Scena Jedynki