STAWIAMY NA JAKOŚĆ
 
 
Z przyjemnością informujemy, że efektem naszych działań, wieńczącym przystąpienie do XII edycji Konkursu Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości w 2012 roku, jest otrzymanie Wyróżnienia I Stopnia i tytułu Laureata w kategorii „Organizacje edukacyjne”
O docenieniu działań naszej szkoły przez ekspertów, dowiedzieliśmy się na uroczystej gali 9 listopada 2012r.
 Przygotowany dokument, zawierający przeprowadzoną przez nas samoocenę, pod względem „potencjału i rezultatów organizacji”, charakteryzował I Liceum na podstawie dziewięciu kryteriów Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości  
( Przywództwo; Strategia; Pracownicy; Partnerstwo i zasoby; Procesy, wyroby, usługi; Wyniki dotyczące klientów; Wyniki dotyczące pracowników; Wyniki dotyczące społeczeństwa; Kluczowe wyniki). Dzięki temu mogliśmy profesjonalnie, zobiektywizowanymi narzędziami, określić nasze mocne i słabe strony, a także stwierdzić, które działania mogą, w zmieniającej się rzeczywistości branży, zapewnić oczekiwane efekty. Nasza samoocena została zweryfikowana przez zespół ekspertów WMNJ, otrzymaliśmy także raport zwrotny odnoszący się do zgłoszonego wniosku, czyli samooceny. Zawiera on istotne wskazówki dotyczące dalszego doskonalenia się i zarządzania przez jakość.
I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią w Olsztynie. W Jedynce wykształciło się już kilka pokoleń wspaniałych absolwentów, a do ich sukcesu przyczynili się wybitni pedagodzy. Chlubną kontynuacją tradycji w obecnych czasach staje się nowoczesne zarządzanie przez jakość, które z sukcesem udaje się naszej kadrze kierowniczej i pani dyrektor Jolancie Skrzypczyńskiej, czego uwieńczeniem stało się otrzymane przez szkołę  wyróżnienie w  prestiżowym konkursie województwa warmińsko – mazurskiego.