Bereźnicki Edward
Bielik Anna
Bogdan Lidia
Buczyńska Barbara
Dachniewski Tadeusz
Dominowski Juliusz
Dudarewicz Jadwiga
Dudko Jerzy
Fiedorowicz Alicja
Furgał Marek
Ghaj Maria
Górna Janina
Grabowski Maciej
Grzymska Adela
Hornung Robert
Hrynkiewicz Andrzej
Kantor Łucja
Kędzierska Maria
Kisiel Janusz Robert
Kojro Maria
Konstantynowicz Andrzej
Korniak Irena
Koter Maria
Kupiewska Jadwiga
Listowski Aleksander
Litowszczenko Golfryd
Martyniak Andrzej
Minakowski Jerzy
Muraszko Andrzej
Pancer lech
Pilkowska Lidia
Piorunowski Jan
Poszewiecka Teresa
Radyko Lech
Rehberg Waltruda
Rudziński Jan
Sierzputowski Andrzej
Starkiewicz Andrzej
Stolarczyk-Świda Katarzyna
Stypułowski Benedykt
Świątek Ewa
Towstyga Krystyna
Truchanowicz Tadeusz
Walicki Andrzej
Wawryniewicz Iwona
Węgielnik Seweryn
Wojtkowski Leonard