Biesiekierski Jarosław
Browiński Jacek Dadźbóg
Dembiński Ryszard
Derejko Maria
Dynarzewski Marcin
Grabowska Halina
Grzywacz Jacek
Hryncyszyn Janina
Janczewski Wincenty
Jankiewicz Teresa
Januszewicz Antoni
Jaworska Barbara
Kajrys Czesław
Kapuścik Krzysztof
Korolewicz-Wilamowski Bohdan
Kowalska Teresa
Kuczyńska Liliana
Krysik Zbigniew
Leszczewicz Zdzisław
Lewicki Andrzej
Linow Irena
Masztaler Barbara
Meyer Janusz
Michałowski Damian
Miszkinis Irena
Pasik Wiesława
Pawtel Stanisława
Pokorny Jerzy
Rayss Grzegorz
Sadłowski Kazimierz
Schrade Ulrich
Skrzypczyk Janina
Słomiński Franciszek
Sobieska-Szibirksztis Krystyna
Sobolewska Teresa
Szewczyk Jan
Tatar Bogdan
Ulle Andrzej
Urbanowicz Jarosław
Walicki Bohdan
Warmińska Iwona
Wolny Marek
Żyndul Czesława
Żebrowski Wojciech