Adomas Jerzy
Augustyniak Krystyna
Bandurska Elżbieta
Bartkowska Marta
Bartkowski Janusz
Bartosiewicz Józefa
Betlejewska Maria
Bonikowska Marta
Borodo Wiesława
Boruc Grażyna
Brancewicz Krystyna
Brysiak Elżbieta
Brysiak Grażyna
Buchartowska Anna
Budsławska Hanna
Chudy Andrzej
Czachorowski Jan
Czaplińska Danuta
Czopek Izbela
Czplarska Małgorzata
Dąbrowska Joanna
Dąbrowska Krystyna
Dobrowolska Elżbieta
Dramiński Janusz
Drzazga Andrzej
Dudek Elżbieta
Dudko Stanisław
Dunaj Janusz
Dziejowska Krystyna
Gagatko Grażyna
Grabowski Piotr
Grotman Irena
Gryń Halina
Grzywacz Wacław
Heartele Hanna
Hermanowska Monika
Heś Krystyna
Hocheker Danuta
Ilukiewicz Irena
Jackowski Marek
Jagielska Adriana
Jakubiec Barbara
Jarmul Irmina
Jasińska Anna
Jurewicz Elżbieta
Jurgielewicz Jerzy
Kalinowski Zbigniew
Kapuścik Izabela
Karbowska Danuta
Kazimierska Beata
Kłodowska Alicja
Kopańska Maria
Kordasiewicz Barbara
Korzeniowska Hanna
Kościelniak Danuta
Kotarski Ryszard
Kozłowski Wojciech
Krawczunas Katarzyna
Krupińska Maria
Kryśkiewicz Elżbieta
Krywko Małgorzata
Krzyworączka Wiktor
Kujtkowska Halina
Kurcman Wacława
Kwas Ewa
Kwiatkowski Jerzy
Lamparski Jacek
Leźnicki Ryszard
Łodziewska Barbara
Manini Jerzy
Maszczyk Elżbieta
Milewska Ewa
Mirecki Stanisław
Misiuro Lucyna
Mizero Rozwita
Moczkowski Andrzej
Morus Teresa
Myślińska Zdzisława
Najder Elżbieta
Neska Elżbieta
Oleksiak Andrzej
Olkowski Jerzy
Pancer Danuta
Pączkowska Alicja
Peterlejtner Tadeusz
Pianko Barbara
Piotrowska Danuta
Porzuczek Ryszard
Porzuczek Zdzisław
Poźniak Tadeusz
Priwiezieńcew Eugeniusz
Proniewicz Teresa
Robaczewski Wiesław
Rokoszewski Waldemar
Rzeszotarska Mariola
Siemiaszko Alicja
Sobocińska Elżbieta
Stankiewicz Danuta
Statkowska Ewa
Strycharska Danuta
Szarkowska Irena
Szczerbicki Lech
Szkiełko Elżbieta
Szlachcikowski Zbigniew
Turczynowicz Edward
Tyllo Danuta
Urbańska Bożena
Uścinowicz Jolanta
Wachowski Wiesław
Wagner Grzegorz
Walacik Jadwiga
Walicki Janusz
Warolińska Lidia
Weber Teresa
Wierzbicka Maria
Wiśniewski Włodzimierz
Witak Andrzej
Witkowska Celina
Wojtaszek Maria
Wołodkowicz Teresa
Wytrążek Zbigniew
Zakrzewska Barbara
Załuska Jan
Zdanowicz Zdzisław
Żebrowski Michał
Żuk Teresa
Żyznowski Tadeusz