Adamczyk Wojciech
Anacka Jolanta
Andruszkiewicz Elżbieta
Andruszkiewicz Teresa
Augustyniak Irena
Babuchowski Andrzej
Baran Ewa
Barańska Barbara
Biedawski Wojciech
Bielecka Elżbieta
Biernacka Iwona
Biskupska Teresa
Bloch Zbigniew
Block Małgorzata
Boguszewicz Zuzanna
Borodo Andrzej
Brasławska Anna
Buk Zbigniew
Dembińska Halina
Dębska Elżbieta
Donarska Bożena
Dubowska Danuta
Dudko Elżbieta
Dziuba Lucyna
Filipek Andrzej
Fornal Andrzej
Gałka Andrzej
Gaweł Krystyna
Gernat Zygmunt
Gierwiatowski Edward
Główczyk Joanna
Gotman Edward
Grablewski Stanisław
Halkiewicz Tomasz
Jankowska Helena
Jesionowska Elżbieta
Jurewicz Jerzy
Kapusto Bogusław
Kierzkowska Krystyna
Knap Jacek
Kołwzan Barbara
Korecka Anna
Korecki Zygmunt
Korniago Sylwia
Kowalik Maria
Kowalik Mirosława
Kozłowska Grażyna
Kozłowski Jarosław
Krupiczojć Ewa
Kryśkiewicz Krzysztof
Krzysztofiak Orletta
Kuciejewski Janusz
Kuczumow Irena
Kurmin Barbara
Kurpiewska Renata
Lewalska Iwona
Łoposzko Maria
Łotoczko Izabela
Łukaszewicz Anna
Makarska Ewa
Maklakiewicz Maria
Makowska Anna
Maliszewski Andrzej
Masłowski Lech
Matuszek Wiesława
Medyński Leopold
Michalski Andrzej
Miechowicz Mirosława
Mierzejewska Anna
Mikołajewska Teresa
Misiuro Elżbieta
Moczulska Anna
Molga Małgorzata
Moszyńska Barbara
Niedźwiedzka Krystyna
Niesiobędzka Zofia
Nowicka Elżbieta
Ogrodziński Wojciech
Opałko Jerzy
Orłowska Lidia
Osińska Wiesława
Pacer Tadeusz
Pagacz Mirosława
Paszko Irena
Pernak Ewa
Petelczyk Elżbieta
Pichalska Mirosława
Pierzynowska Grażyna
Pimpicki Sławomir
Piotrowicz Bogdan
Piotrowska Anna
Piotrowska Izabela
Pogorzelski Michał
Prażmo Henryka
Radziulis Wiesław
Rajs Andrzej
Raszkiewicz Maria
Regulski Zbigniew
Rogowska Ewa
Rojczyk Wanda
Rzepniewska Alicja
Sadowski Longin
Seweryn Teodezja
Słupska Lidia
Sobolewska Krystyna
Solska Janina
Spirydowicz Iwona
Stroińska Lucyna
Suszkiewicz Rafał
Ślipy Urszula
Tabak Ewa
Taras Eligis
Turowski Janusz
Tusiński Wiesław
Tychoniuk Irena
Usakiewicz Wojciech
Walo Ryszard
Wiśniewski Sławomir
Wojtal Zbigniew
Wyrzykowski Andrzej
Zaborniak Andrzej
Zalewska Ewa
Załuska Maria
Zwierzyński Ryszard
Żuk Władysław