W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena – jednego z najwybitniejszych polskich filozofów. 

Doceniając wielki dorobek naukowy i wkład w polską naukę, w bibliotece szkoły odbyło się spotkanie poświęcone wybitnemu intelektualiście. Wykład poprowadził mgr Karol Zamoyski znawca i wielki pasjonat w zakresie ingardenowskiej ontologii.
Uczniowie oprócz wątków biograficznych i dorobku naukowego Ingardena, mieli możliwość zapoznania się z pojęciem i metodą fenomenologii, która wywarła wpływ na wszystkie ważniejsze kierunki filozoficzne XX w. Prelekcji towarzyszyła prezentacja ważniejszych dzieł autora, między innymi „O dziele literackim”, która została przetłumaczona na dziewięć języków. Wykład stał się z pewnością ważnym impulsem do rozważań nad pojęciem i znaczeniem filozofii dla nauk szczegółowych. Czy jest przydatna, czy nie jest, a jeśli jest, to w jakim sensie?

"Kto chce być filozofem, musi raz zacząć żyć intelektualnie na własną odpowiedzialność – inaczej w ogóle nie warto zabierać się do filozofii."
Roman Ingarden