Drodzy Uczniowie!

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w  bibliotece wprowadzone zostają następujące zasady bezpieczeństwa:

  1. Przed wejściem do biblioteki należy założyć maseczkę ochronną lub przyłbicę.
  2. W pomieszczeniu należy zachować bezpieczny dystans.
  3. Książki zwracane należy odłożyć do kartonu w miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym.
  4. Zwrócone książki będą wyłączone z wypożyczenia na czas 3- dniowej kwarantanny.

 

Przestrzegając zasad, wszyscy jesteśmy bardziej bezpieczni☺