Jan Matejko; Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

 

Uchwalona 3 maja 1791r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego ustawa  regulowała ustrój prawny Obojga Narodów.

Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

 Akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowane są liczne wystawy, wykłady, koncerty i wydarzenia kulturalne. Pełny program znajdziecie na stronie:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/obchody-230-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja--100-wydarzen-online-i-stacjonarnie