Takie pytanie musiał zadać sobie każdy z klasy 1a i 1i, kto uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym 28 lutego 2020 roku w sąsiadującej z naszą szkołą Kamienicy Naujackiej w Miejskim Ośrodku Kultury. Odbyło się ono w ramach obchodów XXXVI Kaziuków- Wilniuków, a jej temat brzmiał bardzo wymownie Uwikłani w historię.

W spotkaniu wzięli udział:
- Maria Korybut-Marciniak - badaczka ziem litewsko-białoruskich w XIX wieku, z pochodzenia kresowianka,
- Jadwiga Jasińska - expatriantka z Wileńszczyzny
- Krzysztof Rutkowski, nauczyciel LOV, wspaniały mówca, członek towarzystwa miłośników Wołynia i Polesia,
- Piotr Bojarski - historyk, pracownik Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, badacz dziejów społeczno-politycznych Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.

Trzeba przyznać, że całkiem niedawna historia II wojny światowej i czasów wysiedleń staje się niezwykle przejmująca i bliska, gdy opowiadają o niej ludzie, których ona bezpośrednio dotyczy, a przez ich opowieści odkrywamy losy naszych rodzin.
Na zdjęciu Pani Jadwiga Jasińska z uczennicami 1a