Nowy projekt WPiA„Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego”

Pragniemy poinformować, że Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uruchomił w naszym Liceum pilotażowy program, zatytułowany: Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego. Program ten ma na celu nie tylko promocję WPiA UWM w Olsztynie, ale także przybliżenie uczniom klas maturalnych zasad i najważniejszych rozwiązań poszczególnych gałęzi prawa oraz zwiększenie świadomości prawnej młodzieży.

Pracownicy WPiA UWM w Olsztynie (kadra profesorska, adiunkci, asystenci i doktoranci) prowadzą wskazany powyżej przedmiot w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, w podziale na:

- podstawy wstępu do prawa – 2h

- podstawy prawa cywilnego – 2h

- podstawy prawa karnego – 2h

- podstawy prawa gospodarczego – 2h

- podstawy prawa administracyjnego – 2h

Realizacja zajęć jest nieodpłatna.