Erasmus+

W dniach 26-31 lipca 2021 pani Joanna Śniecikowska, nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego, uczestniczyła w szkoleniu There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. Kurs odbył się w Barcelonie i dotyczył przede wszystkim wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Pani Joanna poznała wiele przydatnych aplikacji i kreatywnych metod pracy, które z pewnością przydadzą się na lekcjach języków obcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Edyta Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego, odbyła dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli języków na Malcie w dniach 5.07-16.07.2021 w ramach realizowanego  w szkole projektu Erasmus+. Kurs zatytułowany Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised stowrzył okazję do zainspirowania się pomysłami na prowadzenie efektywnych lekcji z nauczycielami różnych szkół z zagranicy i Polski. Podczas zajęć oraz wspólnych wyjść i wycieczek do miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi, rozmawiali na tematy dotyczące obecnych wyzwań edukacyjnych w poszczególnych krajach. Kurs pozwoli nawiązać znajomość z potencjalnymi przyszłymi szkołami partnerskimi do prowadzenia innych projektów, stworzył szansę poznać lepiej kulturę i historię Malty oraz dowiedzieć się więcej na temat  takich państw jak Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania  oraz Korea Południowa i Japonia. Dzięki przywiezionym z Polski materiałom promocyjnym udało się również pokazać uczestnikom kursu nasz region Warmii i Mazur jako miejsce warte odwiedzenia.

 

W dniach 12-17 lipca 2021 pani Ewa Kacprzak, nauczycielka języka angielskiego, odbyła szkolenie w ramach projektu Erasmus+. Kurs Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development odbył się w Nicei i dotyczył psychologii pozytywnej, zastosowania uważności (mindfulness) w edukacji, rozwijania umiejętności życiowych (life skills) oraz holistycznego podejścia do nauczania. Organizatorem szkolenia była szkoła Europass Teacher Academy: https://www.teacheracademy.eu/

 

W ramach projektu Erasmus+ nasze dwie nauczycielki odbywają właśnie intensywne szkolenia w Hiszpanii. Pani Elżbieta Szczepkowska – nauczycielka języka angielskiego i CAS-u – szkoli się z zastosowania metody projektu w nauczaniu i uczeniu się (Project Based Learning – Working by Projects). Pani Magdalena Zdziechowska – nauczycielka języka angielskiego i geografii – zgłębia tajniki CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. Jest ciekawie i inspirująco, nabywamy nowe kompetencje, żeby uczyć jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej.