Erasmus+

W dniu 13 stycznia odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna, w trakcie której uczestnicy mobilności dzielili się wiedzą i umiejetnościami z innymi nauczycielami naszej szkoły. Szkolenie było przeprowadznowe w formie online i było podzielone na cztery częsci:

1) Nowoczesne metody nauczania w teorii i praktyce (m. in. praca metodą projektu, CLIL i inne)

2) Nowoczesne technologie w nauczaniu (m. in. przydatne aplikacje, generatory ćwiczeń i inne)

3) Holistyczne nauczanie umiejętności życiowych - Wellbeing (dobrostan), Mindfulness (uważność), Soft Skills (umiejetności miękkie), Happiness (szczęście) - czy tego warto uczyć (się)? O wadze wiedzy o pozytywnej edukacji;)

4) Samotne wyspy - Funkcjonowania grupy i jednostki, określanie naszego miejsca w grupie i poznawanie kto jest liderem, a kto woli "siedzieć cicho".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkoleniu realizowanym w ramach projektu Erasmus + wzięła udział również Pani Justyna Sobeczek - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Kurs Cultural heritage in action odbywał się w Splicie, w Chorwacji. Ukochane miasto cesarza Dioklecjana stwarza doskonałe warunki, by zgłębiać tajniki europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz poznawać nowe metody nauczania historii poza przestrzenią szkoły.

 

 

 

 

UCZESTNIK: Justyna Sobeczek (nauczyciel historii)  

KURS: Cultural Heritage in Action https://www.interact.gr/heritage

ORGANIZATOR: InterAct https://www.interact.gr/heritage

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Erasmus + otwiera umysły czyli inspiruje do innego patrzenia na edukację i na naszą własną pracę.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Po raz kolejny przekonałam się, że nasze ograniczenia i strach przed ich pokonaniem zamykają nas w ciasnych schematach pracy i życia.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wykorzystam nowe metody w przekazywaniu wiedzy historycznej i zachęcaniu do jej nabywania.

 

 

Kolejną uczestniczką naszego projektu Erasmus+ jest Pani Agnieszka Tippe, nauczyciel języka niemieckiego i geografii. W dniach 16 – 20 sierpnia p. Agnieszka odbyła intensywny kurs języka angielskiego w Trogirze. Udział w kursie z pewnością podniósł jej kompetencje w zakresie komunikacji w języku angielskim, a tym samym ułatwi nauczanie geografii w klasach z maturą międzynarodową, w których językiem wykładowym jest właśnie język angielski.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Agnieszka Tippe (nauczyciel języka niemieckiego i geografii)  

KURS: Intensive English Language Course https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=158654&cbmid=30808862  

ORGANIZATOR: EuroCompetent https://eurocompetent.com/catalogue/mobile/index.html

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus+, ponieważ chciałam poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Wyjazd za granicę daje ku temu świetne możliwości, ponieważ trzeba cały czas komunikować się w tym języku. Poza tym wyjazd w ramach projektu Erasmus + to również możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

W czasie wyjazdu osłuchałam się bardziej z jezykiem angielskim, rozszerzyłam swoje słownictwo, również to związane z geografią i bardziej zrozumiałam gramatykę angielską.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Lepsze umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego pomogą mi z pewnością lepiej komunikować się z uczniami w czasie lekcji. Będzie mi również łatwiej i szybciej wyszukiwać  ciekawe materiały na lekcje.

 

Na początku sierpnia p. Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki) wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Siedmiodniowy kurs odbył się w Bolonii (Włochy), a jego organizatorem była szkoła Erasmus Learning Academy (www.erasmustrainingcourses.com). Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia lekcji matematyki w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki)  

KURS: Intensive English Language Course for Teachers and Education Staff https://www.erasmustrainingcourses.com/erasmus-english-course.html

ORGANIZATOR: ELA Erasmus Learning Academy https://www.erasmustrainingcourses.com/about-us.html

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Chciałam wziąć udział w kursie języka angielskiego w międzynarodowej grupie.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Poprawiłam moje umiejętności językowe.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Poprawa  umiejętności językowych pomoże mi w pracy w klasach IB i pre-IB.

 

W dniach 02.08.2021 – 07.08.2021 p. Beata Kostuj – nauczyciel języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie – odwiedziła stolicę Austrii, gdzie w ramach projektu Erasmus+ odbyła kurs „Metody e-learningu: LearningApps i inne środowiska edukacyjne - innowacyjne metody nauczania w praktyce”. Pani Beata poznała wiele ciekawych narzędzi i innowacyjnych metod pracy, które z pewnością wykorzysta na swoich lekcjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Beata Kostuj (nauczyciel języka niemieckiego i historii)  

KURS: Metody e-learningu: LearningApps i inne środowiska edukacyjne - innowacyjne metody nauczania w praktyce https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=125328&cbmid=30819906

ORGANIZATOR: Jutaki Bt. – Hungary Expert for Teachers https://tanartovabbkepzes.hu/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus+ z ciekawości, jak wygląda dokształcanie w tej formie.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Większej swobody  w używaniu urządzeń multimedialnych, takich jak tablet, organizacji pracy i czasu wolnego, swobodnego poruszania się w obcym kraju i w obcym języku.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Do motywowania i aktywizacji uczniów przez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania.

 

W dniach 26-31 lipca 2021 pani Joanna Śniecikowska, nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego, uczestniczyła w szkoleniu There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. Kurs odbył się w Barcelonie i dotyczył przede wszystkim wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Pani Joanna poznała wiele przydatnych aplikacji i kreatywnych metod pracy, które z pewnością przydadzą się na lekcjach języków obcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Joanna Śniecikowska (nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego)  

KURS: There is an app for that! Exploring the best apps for teaching and student learning https://www.teacheracademy.eu/course/there-is-an-app-for-that/

ORGANIZATOR: Europass Teacher Academy https://www.teacheracademy.eu/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, ponieważ nigdy przedtem nie miałam okazji skorzystać z takiego szkolenia. Była to dla mnie szansa rozwoju nowych umiejętności w otoczeniu innych europejskich dydaktyków.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się nowych kompetencji związanych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Wiedza zdobyta na kursie znajdzie zastosowanie w klasie, na lekcji. Szkolenie to też miało bardzo ważne znaczenie pod względem wymiaru społecznego i kulturowego, poznałam wielu wspaniałych ludzi i obcowałam na co dzień z kulturą i zwyczajami kraju, w którym odbywał się kurs.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie podwyższą atrakcyjność i efektywności lekcji, wpłyną na większe zaangażowanie i motywację uczniów, stworzą lepsze warunki do pracy, czyli nauki/uczenia się.