Działania

Przypominamy, że nasza szkoła realizuje projekt „Nowoczesne nauczania języków obcych i w języku obcym” w ramach programu Erasmus+. Wśród różnych działań związanych z projektem zaplanowane są wyjazdy nauczycieli na kursy zagraniczne i obserwację zajęć z zagranicznych szkołach. Właśnie rozpoczęliśmy, mimo pandemii, wyjazdy na kursy językowe i metodyczne. W tej chwili nasza nauczycielka języka hiszpańskiego, p. Angelina Lucero Núñez Cueva de Andruszkiewicz, przebywa w Faro w Portugalii i realizuje kurs z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu – Advanced Smart Education Recources: Selecting apps and web tools to enhance motivation and learning.