W ramach projektu Erasmus+ nasze dwie nauczycielki odbywają właśnie intensywne szkolenia w Hiszpanii. Pani Elżbieta Szczepkowska – nauczycielka języka angielskiego i CAS-u – szkoli się z zastosowania metody projektu w nauczaniu i uczeniu się (Project Based Learning – Working by Projects). Pani Magdalena Zdziechowska – nauczycielka języka angielskiego i geografii – zgłębia tajniki CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. Jest ciekawie i inspirująco, nabywamy nowe kompetencje, żeby uczyć jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: ELŻBIETA SZCZEPKOWSKA (nauczyciel języka angielskiego i CAS) 

KURS: PROJECT BASED LEARNING (PBL) https://www.pmserasmusplus.com/project-based-learning-pbl 

ORGANIZATOR: PMS ERASMUS PLUS (PMSE+) https://www.pmserasmusplus.com/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie Erasmus+ ponieważ chcę rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz wzbogacić warsztat pracy o nowe techniki i metody. Oprócz tego, decydując się na udział w projekcie, zależało mi na rozwoju kompetencji kulturowych.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas kursu nauczyłam się jak przygotować się do pracy metodą projektu oraz jak pracować korzystając z tej metody. Poznałam platformę, dzięki której można takie projekty realizować oraz różne inne aplikacje, które mogę wykorzystać w tej pracy.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Przeprowadzę szkolenie dla nauczycieli z mojej szkoły, którzy chcieliby poznać nauczanie metodą projektu. W trakcie szkolenia Erasmus+ wraz z uczestnikami szkolenia stworzyliśmy projekt "Could TikTok videos reduce my visits to the doctor?", który został zarejestrowany na platformie e-twinning i kóry będę realizować ze swoimi uczniami.

UCZESTNIK: MAGDALENA ZDZIECHOWSKA (nauczyciel języka angielskiego i geografii)

KURS: Content Language Integrated Learning (CLIL) https://www.pmserasmusplus.com/clil-content-integrated-learning

ORGANIZATOR: PMS ERASMUS PLUS (PMSE+) https://www.pmserasmusplus.com/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się na udział w projekcie, ponieważ stawiam na rozwój - uważam, że nabywanie nowych kompetencji jest niezwykle istotne w pracy nauczyciela. Kursy organizowane w ramach projektu Erasmus+ mogą pomóc nauczycielom w modernizowaniu ich metod pracy, dzięki czemu szkoła może rozwijać się i "iść z duchem czasu". 

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas mojego kursu nauczyłam się jak sprawnie "przemycać" stosowanie struktur gramatycznych i nowego słownictwa podczas nauczania przedmiotu w obcym języku, a także jak ćwiczyć nowe elementy języka, wprowadzane w czasie lekcji, ucząc jednocześnie materiału danego przedmiotu.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Z pewnością w pracy z oddziałami dwujęzycznymi oraz międzynarodowymi, będę mogła korzystać z nabytej wiedzy. Będę mogła wzbogacać słownictwo w oparciu o materiał realizowany na lekcjach geografii, dzięki czemu uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje językowe podczas "zwyczajnych" lekcji.