W dniach 12-17 lipca 2021 pani Ewa Kacprzak, nauczycielka języka angielskiego, odbyła szkolenie w ramach projektu Erasmus+. Kurs Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development odbył się w Nicei i dotyczył psychologii pozytywnej, zastosowania uważności (mindfulness) w edukacji, rozwijania umiejętności życiowych (life skills) oraz holistycznego podejścia do nauczania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: EWA KACPRZAK (nauczyciel języka angielskiego)

KURS: Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development  https://www.teacheracademy.eu/course/happy-schools-positive-education/

ORGANIZATOR: Europass Teacher Academy https://www.teacheracademy.eu/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Decyzję podjęłam bez wahania, ponieważ owoce pracy w takim projekcie posłużą zarówno szkole jak i mnie samej. Udział w Erasmus + daje ponadprzeciętne możliwości rozwoju i bezcenną wiedzę,  oraz wzbogaca warsztat pracy jako nauczyciela. Dokształcanie się dzięki takim projektom poza granicami kraju jest też doskonałą trampoliną do współpracy międzynarodowej. Doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas współpracy w projekcie przydają się i w życiu zawodowym i osobistym.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

W wielkim skrócie: nauczyłam się bardziej holistycznego i interdyscyplinarnego podejścia do nauczania, sposobów wdrażania uważności (mindfulness) podczas lekcji, ćwiczenia umiejętności życiowych (life skills) podczas rożnych zadań, większej dbałości o dobrostan (wellbeing)i ucznia i nauczyciela na każdym etapie kształcenia, mnóstwa mnemotechnik oraz nowoczesnych metod w procesie nauczania.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wprowadzę zdobyte wskazówki dot. nowatorskiego (i popartego naukowo) nauczania podczas zajęć języka angielskiego, w klasach z maturą międzynarodową, oraz na godzinach wychowawczych, a także podczas spotkań z rodzicami. Podzielę się nabytą wiedzą również z innymi nauczycielami. Uważam, że poszerzenie repertuaru umiejętności miękkich (soft skills) posłuży każdemu. Samorealizacja (self-actualization) czy poszerzanie własnych horyzontów są nie mniej ważne w hierarchii potrzeb człowieka niż zdrowe budowanie poczucia własnej wartości.