Pani Edyta Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego, odbyła dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli języków na Malcie w dniach 5.07-16.07.2021 w ramach realizowanego  w szkole projektu Erasmus+. Kurs zatytułowany Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised stowrzył okazję do zainspirowania się pomysłami na prowadzenie efektywnych lekcji z nauczycielami różnych szkół z zagranicy i Polski. Podczas zajęć oraz wspólnych wyjść i wycieczek do miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi, rozmawiali na tematy dotyczące obecnych wyzwań edukacyjnych w poszczególnych krajach. Kurs pozwoli nawiązać znajomość z potencjalnymi przyszłymi szkołami partnerskimi do prowadzenia innych projektów, stworzył szansę poznać lepiej kulturę i historię Malty oraz dowiedzieć się więcej na temat  takich państw jak Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania  oraz Korea Południowa i Japonia. Dzięki przywiezionym z Polski materiałom promocyjnym udało się również pokazać uczestnikom kursu nasz region Warmii i Mazur jako miejsce warte odwiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Edyta Salamończyk (nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego)  

KURS: Methodology Revisited, Revitalised and Re-Energised https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=507&cbmid=37900469

ORGANIZATOR: ETI Executive Training Institute Malta https://www.etimalta.com/

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

W celu zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania języka angielskiego. Kierowałam się również chęcią podniesienia własnych umiejętności dydaktycznych oraz chęcią poznania nauczycieli uczących w innych szkołach europejskich i wymianą doświadczeń zawodowych.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Poznałam nowe techniki nauczania. Podniosłam swoje umiejętności w zakresie używania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wprowadzę poznane techniki nauczania na prowadzonych przez siebie lekcjach.