Na początku sierpnia p. Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki) wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Siedmiodniowy kurs odbył się w Bolonii (Włochy), a jego organizatorem była szkoła Erasmus Learning Academy (www.erasmustrainingcourses.com). Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia lekcji matematyki w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki)  

KURS: Intensive English Language Course for Teachers and Education Staff https://www.erasmustrainingcourses.com/erasmus-english-course.html

ORGANIZATOR: ELA Erasmus Learning Academy https://www.erasmustrainingcourses.com/about-us.html

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Chciałam wziąć udział w kursie języka angielskiego w międzynarodowej grupie.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Poprawiłam moje umiejętności językowe.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Poprawa  umiejętności językowych pomoże mi w pracy w klasach IB i pre-IB.