Na początku sierpnia p. Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki) wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Siedmiodniowy kurs odbył się w Bolonii (Włochy), a jego organizatorem była szkoła Erasmus Learning Academy (www.erasmustrainingcourses.com). Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia lekcji matematyki w języku angielskim.