W szkoleniu realizowanym w ramach projektu Erasmus + wzięła udział również Pani Justyna Sobeczek - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Kurs Cultural heritage in action odbywał się w Splicie, w Chorwacji. Ukochane miasto cesarza Dioklecjana stwarza doskonałe warunki, by zgłębiać tajniki europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz poznawać nowe metody nauczania historii poza przestrzenią szkoły.

 

 

 

 

UCZESTNIK: Justyna Sobeczek (nauczyciel historii)  

KURS: Cultural Heritage in Action https://www.interact.gr/heritage

ORGANIZATOR: InterAct https://www.interact.gr/heritage

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Erasmus + otwiera umysły czyli inspiruje do innego patrzenia na edukację i na naszą własną pracę.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Po raz kolejny przekonałam się, że nasze ograniczenia i strach przed ich pokonaniem zamykają nas w ciasnych schematach pracy i życia.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Wykorzystam nowe metody w przekazywaniu wiedzy historycznej i zachęcaniu do jej nabywania.