Nauczyciele jedynki w dalszym ciągu realizują program Erasmus+ pt. "Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym". W lipcu i sierpniu dziesięcioro nauczycieli odbędzie kursy metodyczne lub języka angielskiego w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. W tej chwili nasze dwie nauczycielki - p. Żaneta Kędzierska (nauczyciel języka francuskiego i podstaw przedsiębiorczości) oraz p. Dorota Wasilewska (nauczyciel wychowania fizycznego) realizują kurs języka angielskiego w Dublinie. Oprócz intensywnej nauki języka angielskiego, nasze nauczycielki mogą nawiązać kontakty z nauczycielami z różnych państw, poznać kulturę irlandzką oraz zwiedzić Dublin i okolice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZESTNIK: Żaneta Kędzierska (nauczyciel języka francuskiego i przedsiębiorczości, doradca zawodowy)

KURS: English for teachers (A2, B1) in Ireland https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Program Erasmus+ był dla mnie od zawsze synonimem rozwoju, chciałam stać się członkiem tej społeczności.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Podczas pobytu w Irlandii, w międzynarodowej grupie nauczycieli zebrałam bardzo dużo pomysłów, inspiracji i materiałów do dalszej pracy. To był również prawdziwy sprawdzian umiejętności oraz przełamanie bariery językowej.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Poznałam wiele nowych narzędzi i aplikacji, które wykorzystam na moich lekcjach.

 

UCZESTNIK: Dorota Wasilewska (nauczyciel wychowania fizycznego)

KURS: English for teachers (A2, B1) in Ireland https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland   

ORGANIZATOR: English Matters https://www.englishmatters.org/index.php/pages/view/home   

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w projekcie Erasmus+?

Zdecydowałam się na udział w projekcie Erasmus + ponieważ chciałam doskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznać historię i kulturę kraju do którego pojadę, oraz wymienić doświadczenia z  nauczycielami z  innych krajów.

Czego nauczyła się Pani podczas kursu?

Nauczyłam się jak używać i wykorzystywać podczas lekcji nowych dla mnie metod nauczania i sprawdzania wiedzy , używać języka angielskiego w sytuacjach codziennych mimo świadomości, że robię błędy. Dowiedziałam się dużo o kulturze Irlandii i mentalności Irlandczyków, poznałam sporty.

W jaki sposób nabyta wiedza i umiejętności przydadzą się w Pani codziennej pracy w szkole? 

Jako nauczyciel wf będę korzystała z interactive activities np. kahoot i baamboozle podczas przygotowywania testów wiedzy, metody Hunter hunt podczas lekcji w terenie. Będę opowiadała uczniom o Sportach Gaelickich, które są niezmiernie popularne w Irlandii a uprawiane zupełnie amatorsko.