Erasmus+

W szkoleniu realizowanym w ramach projektu Erasmus + wzięła udział również Pani Justyna Sobeczek - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Kurs Cultural heritage in action odbywał się w Splicie, w Chorwacji. Ukochane miasto cesarza Dioklecjana stwarza doskonałe warunki, by zgłębiać tajniki europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz poznawać nowe metody nauczania historii poza przestrzenią szkoły.

 

 

 

 

 

 

Kolejną uczestniczką naszego projektu Erasmus+ jest Pani Agnieszka Tippe, nauczyciel języka niemieckiego i geografii. W dniach 16 – 20 sierpnia p. Agnieszka odbyła intensywny kurs języka angielskiego w Trogirze. Udział w kursie z pewnością podniósł jej kompetencje w zakresie komunikacji w języku angielskim, a tym samym ułatwi nauczanie geografii w klasach z maturą międzynarodową, w których językiem wykładowym jest właśnie język angielski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku sierpnia p. Joanna Jankowska (nauczyciel matematyki) wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Siedmiodniowy kurs odbył się w Bolonii (Włochy), a jego organizatorem była szkoła Erasmus Learning Academy (www.erasmustrainingcourses.com). Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia lekcji matematyki w języku angielskim.

 

 

 

 

 

W dniach 02.08.2021 – 07.08.2021 p. Beata Kostuj – nauczyciel języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie – odwiedziła stolicę Austrii, gdzie w ramach projektu Erasmus+ odbyła kurs „Metody e-learningu: LearningApps i inne środowiska edukacyjne - innowacyjne metody nauczania w praktyce”. Pani Beata poznała wiele ciekawych narzędzi i innowacyjnych metod pracy, które z pewnością wykorzysta na swoich lekcjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 26-31 lipca 2021 pani Joanna Śniecikowska, nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego, uczestniczyła w szkoleniu There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning. Kurs odbył się w Barcelonie i dotyczył przede wszystkim wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się. Pani Joanna poznała wiele przydatnych aplikacji i kreatywnych metod pracy, które z pewnością przydadzą się na lekcjach języków obcych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Edyta Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego, odbyła dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli języków na Malcie w dniach 5.07-16.07.2021 w ramach realizowanego  w szkole projektu Erasmus+. Kurs zatytułowany Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised stowrzył okazję do zainspirowania się pomysłami na prowadzenie efektywnych lekcji z nauczycielami różnych szkół z zagranicy i Polski. Podczas zajęć oraz wspólnych wyjść i wycieczek do miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi, rozmawiali na tematy dotyczące obecnych wyzwań edukacyjnych w poszczególnych krajach. Kurs pozwoli nawiązać znajomość z potencjalnymi przyszłymi szkołami partnerskimi do prowadzenia innych projektów, stworzył szansę poznać lepiej kulturę i historię Malty oraz dowiedzieć się więcej na temat  takich państw jak Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania  oraz Korea Południowa i Japonia. Dzięki przywiezionym z Polski materiałom promocyjnym udało się również pokazać uczestnikom kursu nasz region Warmii i Mazur jako miejsce warte odwiedzenia.