RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE

(ROK SZKOLNY 2019/2020) 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum:

Jolanta Skrzypczyńska, dyrektor, nauczyciel dyplomowany, chemia,
 

Członkowie Rady Pedagogicznej I Liceum:

Achranowicz Paweł - j. angielski; nauczyciel dyplomowany
de Andruszkiewicz Angelina - j. hiszpański; nauczyciel stażysta
Bereznowska Anna - chemia; nauczyciel dyplomowany
Bieliński Robert - język rosyjski; nauczyciel mianowany
Bogdanowicz Marcin - informatyka, j. polski; nauczyciel dyplomowany
Boryszewski Wojciech - j. angielski; nauczyciel dyplomowany
Bosek Małgorzata - j. włoski, wok; nauczyciel dyplomowany
Chlewicki Mariusz - religia; nauczyciel mianowany
Chyży Mariusz - informatyka; nauczyciel dyplomowany
Cielecki Marcin - historia, wos, historia i społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Czapiewska Elwira - pedagog szkolny; nauczyciel dyplomowany
Dzik Andrzej - j.angielski nauczyciel dyplomowany
Frącek Dorota - j.angielski; nauczyciel dyplomowany
Gąsowska Lidia - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Górka Elżbieta - edukacja dla bezpieczeństwa; nauczyciel dyplomowany
Jakubowski Łukasz - j.angielski, TOK; nauczyciel kontraktowy / wicedyrektor
Jankowska Joanna - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Kacprzak Ewa - j.angielski; nauczyciel dyplomowany
Kędzierska Żaneta - j.francuski nauczyciel; dyplomowany
Klempka Anna - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Klimaszewska-Wojasińska Krystyna - kultura antyczna;  nauczyciel stażysta
Kołakowski Jędrzej - etyka, filozofia; nauczyciel mianowany
Kondraczyk Beata - biblioteka; nauczyciel dyplomowany
Kostuj Beata - j.niemiecki, historia, historia społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Kowalska Agata - biologia; nauczyciel mianowany
Kowalska Aleksandra - chemia; nauczyciel kontraktowy
Kowalska Marlena - biologia; nauczyciel dyplomowany
Sobeczek Justyna - historia, wos; nauczyciel dyplomowany
Kulesza Sławomir - fizyka; nauczyciel mianowany
Łukasik Barbara - doradca zawodowy, przedsiębiorczość; nauczyciel dyplomowany
Łuszczewska-Szafranek Bożena - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Matjasik Kamila - religia; nauczyciel dyplomowany
Maziuk Joanna - wychowanie fizyczne; nauczyciel dyplomowany
Mościcka Krystyna - fizyka, przyroda; nauczyciel dyplomowany
Nowak Ewa - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Rohde Paweł - matematyka, wf; nauczyciel dyplomowany
Rostańska Joanna - wok; nauczyciel stażysta
Różankowski Łukasz - wychowanie fizyczne; nauczyciel kontraktowy
Runke-Krępuła Małgorzata - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Rychlik Barbara - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Rynkowski Tomasz - matematyka; nauczyciel mianowany
Salamończyk Edyta - j.angielski, j. hiszpański; nauczyciel dyplomowany
Stachurski Krzysztof - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Stankiewicz Magdalena - j.angielski; nauczyciel dyplomowany / wicedyrektor
Strużyńska Mariola - geografia; nauczyciel dyplomowany
Szczepkowska Elżbieta - j.angielski, CAS; nauczyciel dyplomowany
Szczepkowski Robert - historia, wos, historia i społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Sztyburska Barbara - biologia, wdż ;nauczyciel dyplomowany
Śniecikowska Joanna - j.angielski, j.rosyjski; nauczyciel dyplomowany
Thoene Michael - biologia; nauczyciel kontraktowy
Tippe Agnieszka - j.niemiecki, geografia nauczyciel dyplomowany
Wasilewska Dorota - w-f; nauczyciel dyplomowany
Wenta Radosław - w-f; nauczyciel dyplomowany
Zabielska Katarzyna -  w-f ;nauczyciel dyplomowany
Zielińska Wiesława - j.polski; nauczyciel dyplomowany


 

Honorowy Członek Rady Pedagogicznej I Liceum:

Ryszarda Sachadyn, nauczyciel dyplomowany, język polski,