RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE

(ROK SZKOLNY 2019/2020) 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum:

Jolanta Skrzypczyńska, dyrektor, nauczyciel dyplomowany, chemia,
 

Członkowie Rady Pedagogicznej I Liceum:

Achranowicz Paweł - j. angielski; nauczyciel dyplomowany
de Andruszkiewicz Angelina - j. hiszpański; nauczyciel stażysta
Bereznowska Anna - chemia; nauczyciel dyplomowany
Bieliński Robert - język rosyjski; nauczyciel mianowany
Bogdanowicz Marcin - informatyka, j. polski; nauczyciel dyplomowany
Boryszewski Wojciech - j. angielski; nauczyciel dyplomowany
Bosek Małgorzata - j. włoski, wok; nauczyciel dyplomowany
Cielecki Marcin - historia, wos, historia i społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Dziakiewicz Waldemar - informatyka; naczyciel dyplomowany
Dzik Andrzej - j.angielski nauczyciel dyplomowany
Frącek Dorota - j.angielski; nauczyciel dyplomowany
Gąsowska Lidia - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Grabowski Adam - informatyka; nauczyciel mianowany
Gremblewski Karol - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Grygiel-Bazyluk Katarzyna - język angielski; nauczyciel mianowany
Jakubowski Łukasz - j.angielski, TOK; nauczyciel mianowany / wicedyrektor, koordynator IB DP
Jankowska Joanna - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Kacprzak Ewa - j.angielski; nauczyciel dyplomowany
Kędzierska Żaneta - j.francuski nauczyciel; dyplomowany
Klempka Anna - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Kołakowski Jędrzej - etyka, filozofia; nauczyciel mianowany
Kondraczyk Beata - biblioteka; nauczyciel dyplomowany
Kostuj Beata - j.niemiecki, historia, historia społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Kowalska Agata - biologia; nauczyciel mianowany
Kowalska Aleksandra - chemia; nauczyciel kontraktowy
Kowalska Marlena - biologia; nauczyciel dyplomowany
Kulesza Sławomir - fizyka; nauczyciel mianowany
Leska Anna - biologia; nauczyciel mianowany
Łukasik Barbara - doradca zawodowy, przedsiębiorczość; nauczyciel dyplomowany
Łuszczewska-Szafranek Bożena - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Maziuk Joanna - wychowanie fizyczne; nauczyciel dyplomowany
Milewska-Berg Agata - język polski; nauczyciel mianowany
Mościcka Krystyna - fizyka, przyroda; nauczyciel dyplomowany
Muszyński Zdzisław - religia; nauczyciel kontraktowy
Nowak Ewa - matematyka; nauczyciel dyplomowany
Potasznik Marceli - pedagog; nauczyciel mianowany
Pszczolińska Monika - język angielski; nauczyciel kontraktowy
Rohde Paweł - matematyka, wf; nauczyciel dyplomowany
Różankowski Łukasz - wychowanie fizyczne; nauczyciel kontraktowy
Rychlik Barbara - j.polski; nauczyciel dyplomowany
Salamończyk Edyta - j.angielski, j. hiszpański; nauczyciel dyplomowany
Sobeczek Justyna - historia, wos; nauczyciel dyplomowany
Stachurski Krzysztof
- matematyka; nauczyciel dyplomowany
Stankiewicz Magdalena - j.angielski; nauczyciel dyplomowany / wicedyrektor
Strużyńska Mariola - geografia; nauczyciel dyplomowany
Szczepkowska Elżbieta - j.angielski, CAS; nauczyciel dyplomowany
Szczepkowski Robert - historia, wos, historia i społeczeństwo; nauczyciel dyplomowany
Szymula Katarzyna - psycholog; 
Śniecikowska Joanna - j.angielski, j.rosyjski; nauczyciel dyplomowany
Thoene Michael - biologia IB DP; nauczyciel kontraktowy
Tippe Agnieszka - j.niemiecki, geografia; nauczyciel dyplomowany
Wasilewska Dorota - w-f; nauczyciel dyplomowany
Wenta Radosław - w-f; nauczyciel dyplomowany
Wierzejski Tomasz - ekonomia IB DP
Zabielska Katarzyna -  w-f; nauczyciel dyplomowany
Zdziechowska Magdalena - geografia, język angielski; nauczyciel kontraktowy
Zielińska Wiesława - j.polski; nauczyciel dyplomowany


 

Honorowy Członek Rady Pedagogicznej I Liceum:

Ryszarda Sachadyn - nauczyciel dyplomowany, język polski,